Współpraca PGE Energia Ciepła z samorządem Sanoka

Współpraca PGE Energia Ciepła z samorządem Sanoka

Ciepło czyste i przyjazne

 

Przedstawiciele PGE Energia Ciepła w środę 29 lipca spotkali się w urzędzie miasta z burmistrzem Tomaszem Matuszewskim i prezesem SPGK Dominikiem Witkiem, aby porozmawiać o kolejnych etapach współpracy pomiędzy Grupą Energetyczną PGE a samorządem Sanoka i miejską spółką.  O przebieg rozmów oraz o  perspektywę współpracy z samorządem Sanoka zapytaliśmy  Roberta Trzaskowskiego, dyrektora Departamentu Projektów, Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju PGE Energia Ciepła.

Jaką przyszłość ma współpraca samorządu Sanoka i PGE Energia Ciepła?

Od około miesiąca wspólnie z burmistrzem Tomaszem Matuszewskim i prezesem SPGK Dominikiem Witkiem analizujemy rynek ciepłowniczy Sanoka. Staramy się wypracować rozwiązanie, które nakreśli przyszłość systemu ciepłowniczego, jego rozwój, możliwość nowych przyłączy, ale też zapewnienie bezpiecznych ekologicznych nowych źródeł ciepła, które zagwarantują nie tylko ciepło dla mieszkańców Sanoka, ale też ciepłą wodę użytkową. Chcemy, aby ciepło było przystępne cenowo, czyste, a jakość powietrza w mieście systematycznie się poprawiała. Mieszkańcy nieprzyłączeni do sieci ciepłowniczej spalają w swoich paleniskach różne rodzaje paliwa, a to znacząco pogarsza jakość powietrza. Będziemy się starali aktywizować nowe przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak żeby ciepło sieciowe, systemowe było dostępne i przystępne dla wszystkich oraz czyste. Musimy to wypracować w perspektywie wieloletniej. Mamy nowe uwarunkowania środowiskowe, które przychodzą z Komisji Europejskiej, są to coraz ostrzejsze limity emisyjne dla istniejących instalacji, więc nowe rozwiązania są konieczne i staramy się je wypracować wspólnie ze spółką SPGK i samorządem.

Przyjechali państwo do Sanoka, by odbyć rozmowę z burmistrzem Matuszewskim. Czy zapadły jakieś ustalenia?

Spotkanie w Sanoku jest jednym z kolejnych, mających za zadanie wymianę informacji i tego, co miasto planuje w zakresie swojego rozwoju, nowych terenów, które mogłyby być przyłączone do nowej sieci. Chcemy tez przyjrzeć się istniejącemu zakładowi, aby wypracować najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców, a nie tylko „książkowe”, które oczywiście można zaplanować wyłącznie na bazie dokumentacji. W ciągu miesiąca, dwóch postaramy się wypracować kilka wariantów rozwoju tego systemu i przedstawić je  burmistrzowi i prezesowi SPGK do weryfikacji, aby uzyskać informację zwrotną: czy to są rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom miasta i mieszkańców. Jeżeli uzyskamy akceptację dla wybranych wariantów, rozpoczniemy analizę ekonomiczną, która wykaże, jakie środki będą potrzebne na zrealizowanie tych inwestycji i też w jaki sposób przełoży się to na cenę ciepła. Myślimy o rozwiązaniu długoterminowym, ponieważ wówczas cena ciepła będzie stabilna.

Jak pan ocenia plany rozwoju Sanoka?

Przejrzeliśmy miejscowy plan zagospodarowania miasta, widzimy wiele kierunków rozwoju. Miasto chce się rozwijać, w planach jest aktywizacja nowych obszarów, burmistrz Matuszewski sugeruje nam, abyśmy wzięli to wszystko pod uwagę i wytyczyli plan długoterminowy, aby w przyszłości przyłączyć nowe obszary i zapewnić im ciepło. To wymaga planowania w czasie i myślenia o tym, by instalacje były dostępne w okresie, kiedy powstaną nowe budynki. Nie chcemy budować czegoś, co nie będzie używane, a z drugiej strony nie chcemy, aby odbiorca czekał na przyłączenie do sieci. Jest to pracochłonne planowanie w perspektywie kilku – kilkunastoletniej, ale jest to niezbędne, by wypracować najlepsze rozwiązanie. Burmistrz Matuszewski ma wiele planów.

List Intencyjny, podpisany przez samorząd Sanoka, spółkę SPGK i PGE Energia Ciepła będzie skutkował realną współpracą?

Zdecydowanie tak. W Liście Intencyjnym są bardzo konkretne zapisy dotyczące tego, co wydarzy się w następnej kolejności. Mamy cztery miesiące na wykonanie analizy miejskiego systemu i określenie kilkunastoletniej perspektywy, o której wspomniałem wcześniej. Jeżeli miasto zaakceptuje nasze propozycje, wówczas przystąpimy do analizy ekonomicznej i przedstawimy miastu ofertę w zakresie możliwości realizacji inwestycji przez Grupę Energetyczną PGE.

 

Inwestycja w zdrowie sanoczan

O komentarz po spotkaniu z przedstawicielami PGE Energia Ciepła poprosiliśmy burmistrza Tomasza Matuszewskiego:

–  W poniedziałek w Warszawie w siedzibie PGE u prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, a w środę w Sanoku z przedstawicielami PGE Energia Ciepła oraz z prezesem SPGK Dominikiem Witkiem realizujemy dalsze kroki podpisanego 18 czerwca Listu Intencyjnego o współpracy. Prowadzona jest pełna analiza wyników energetycznych oraz dalszych możliwości rozbudowy posiadanej infrastruktury elektrociepłowni Kiczury, jak i przyłączy. Proces tworzenia biznesplanu na rozwój elektrociepłowni zostanie oparty na obszarach rozwoju miasta, w tym budownictwie wielorodzinnym oraz strefie przemysłowej, które mogłyby skorzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez elektrociepłownię Kiczury. Prowadzone rozmowy dotyczą również utworzenia na terenie miasta nowego i bezpiecznego, niskoemisyjnego punktu odbioru ciepła dla przyszłych beneficjentów. Lokalizacja tego punktu ma ułatwić przyłączenie do systemu dużych odbiorców. Cały projekt przygotowywany jest pod względem nowych wytycznych UE i Ministerstwa Ochrony Środowiska w zakresie emisji dwutlenku węgla, tak, aby mieszkańcy nie ponosili wyższych kosztów, naliczanych ze względu na emisję atmosfery szkodliwych pyłów. Czyste powietrze to także inwestycja w zdrowie sanoczan i nie ukrywam, że jest to jeden z priorytetów, jaki przyświeca realizacji współpracy w zakresie ciepłownictwa z PGE Energia Ciepła – powiedział Tomasz Matuszewski.

 

Rozmawiał Andrzej Borowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj