W dniach od 25 listopada do 10 grudnia br. realizowana będzie międzynarodowa kampania pn. „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Kampania poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na całym świecie.

Dzień rozpoczęcia kampanii przypada na 25 listopada, tj. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Kampania kończy się w dniu 10 grudnia czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Ten termin realizacji ma symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka i podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest ewidentnym naruszeniem praw człowieka.

Kampania organizowana jest przez Women’s Global Leadership Institute, poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

 

źródło: KPP Brzozów