Podczas Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa 14 i 15 września turyści mogli przekraczać granicę polsko-ukraińską poza czynnymi przejściami granicznymi – w Bieszczadach. Także w czasie tego wydarzenia sformalizowano współpracę województwa podkarpackiego i obwodu zakarpackiego z Ukrainy.

W związku z wydarzeniem „Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy” w dniach 14-15 września, na granicy polsko – ukraińskiej, w rejonie znaku granicznego 127, uruchomiono punkt odprawy poza czynnym przejściem granicznym. W tych dniach odprawiono tam łącznie około 500 osób. Ostatnio podobne wydarzenie miało miejsce w 2002 roku.

Samorząd Województwa Podkarpackiego na Dniach Dobrosąsiedztwa reprezentowali marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. Zakarpacie reprezentowali: Ginnadij Moskal – przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz zastępca przewodniczącego Rady Obwodowej Petro Gricyk. Korpus dyplomatyczny reprezentowali Andrij Deszczyca ambasador Ukrainy w Polsce i Jan Piekło ambasador Polski na Ukrainie.

Z ramienia Straży Granicznej w wydarzeniu uczestniczył Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Robert Rogoz.

Dwudniowe wydarzenie miało miejsce zarówno bezpośrednio na granicy, odcinek Łubnia – Wołosate gdzie turyści mogli w zorganizowanych grupach przekraczać polsko-ukraińską granicę ale także w Lutowiskach i na terenie Ukrainy.

Po polskiej stronie w Lutowiskach, odbyła się międzynarodowa konferencja z szeregiem paneli gdzie omówiono programy międzynarodowej współpracy. Natomiast, w kolejnym dniu, w obwodzie zakarpackim odbyło się święto przyjaźni ukraińsko-polskiej.

 

źródło: BSG