Fikcyjne podróże nie pomogły

Funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili na przejściu w Budomierzu obywatelkę Ukrainy, która w paszporcie biometrycznym miała zamieszczone fałszywe odbitki stempli kontroli granicznej z 7 państw. Fałszywki miały potwierdzać rzekome wjazdy i wyjazdy z UE i legalizować pobyt cudzoziemki.

Obywatelka Ukrainy usłyszała zarzut z art. 270 § 1 KK do czego się przyznała. Dodatkowo, została zobowiązana przez Straż Graniczną do powrotu na Ukrainę i otrzymała zakaz wjazdu do państw Schengen na okres 1 roku.