• Trzy nowoczesne pojazdy laboratoryjne, przekazał PKN ORLEN dla Krajowej Administracji Skarbowej. Jeden z nich trafi do Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu.
  • Mobilne laboratoria umożliwiają szybkie określenie składu ciekłych wyrobów energetycznych, w tym paliw ciekłych wwożonych do kraju oraz transportowanych na terenie Polski.
  • Kolejne dwa pojazdy wraz z wyposażeniem zostaną przekazane Krajowej Administracji Skarbowej do końca listopada br.
  • Wartość jednego mobilnego laboratorium to ok. 1,5 mln zł.

„Rynek paliwowy to jeden z priorytetowych obszarów z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego. Cieszymy się, że współpraca z przedstawicielami branży układa się bardzo dobrze, o czym świadczy choćby dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za przekazanie jednostkom Krajowej Administracji Skarbowej mobilnych laboratoriów. Dzięki takim specjalistycznym pojazdom możemy w dowolnym miejscu wykrywać nielegalne paliwo, które jest zagrożeniem nie tylko dla silników samochodowych, ale przede wszystkim dla uczciwej konkurencji na rynku paliw” – powiedziała Minister Finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Specjalistyczne samochody wyposażone w sprzęt laboratoryjny są wykorzystywane przez Krajową Administrację Skarbową do działań kontrolnych. W 2017 roku PKN ORLEN przekazał KAS dwa pojazdy tego typu. Łącznie z samochodami, które KAS otrzyma w listopadzie br. będzie to już siedem specjalistycznych pojazdów.

Szef KAS Marian Banaś podkreślił, że dobra współpraca administracji skarbowej z branżą paliwową przynosi wymierne efekty. „Dzięki współpracy z PKN ORLEN mamy możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu, który pomaga nam osiągać coraz lepsze wyniki w zwalczaniu szarej strefy na rynku paliw. Uszczelnienie sektora paliwowego ma wpływ na dochody podatkowe budżetu państwa, a te stale rosną” – zaznaczył wiceminister finansów.

Uroczyste przekazanie nastąpiło w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie, uczestniczył w nim, m.in. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie kom. Grzegorz Skowronek.

źródło: Podkarpackie KAS