Długość życia w Polsce regularnie wzrasta. W latach 50. XX wieku średnia wynosiła 56 lat dla mężczyzn i 62 lata dla kobiet. Obecnie dane przedstawiają się bardziej optymistycznie. Jak się okazuje, najdłużej żyją mieszkańcy Podkarpacia. Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że kobiety w naszym regionie dożywają 83 lat, z kolei mężczyźni 75 lat z hakiem. To dwa lata dłużej niż średnia krajowa.

Oprócz Podkarpacia długim życiem mogą cieszyć się mieszkańcy Małopolski. Najgorzej, bo poniżej średniej wypadają województwa śląskie, łódzkie oraz warmińsko-mazurskie.

180 stulatków w 2017 roku
Jak wynika z danych GUS w Rzeszowie, na dzień 31 grudnia 2017 w województwie podkarpackim, ludzi w wieku stu lat i więcej było 180. Z tego 37 to mężczyźni, 143 kobiety. W samym Rzeszowie żyje obecnie 12 stulatków, natomiast w powiecie sanockim 11.
– Kobiety żyją niewątpliwie dłużej – mówi dr nauk o zdrowiu i w-ce Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w Rzeszowie Grażyna Hejda. – Tak naprawdę wszystko może się na to składać. Genetyka, kwestia charakteru i w końcu sposób w jaki się odżywiamy.
Wprawdzie z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na wsi żyjemy dłużej (wieś – 109 stulatków i wzwyż, miasto – 71), jednak doktor zauważa, że powoli granica miasto-wieś się zaciera. Mieszkańcy miast uciekają na wieś, bo wolą kontakt z naturą, z kolei cała masa ludzi ze wsi pracuje w miastach.
Ważnym czynnikiem decydującym o tym, że na Podkarpaciu żyjemy najdłużej jest środowisko, tym bardziej że w głównej mierze jest to region rolniczy, nie skażony jeszcze przez przemysł.
– Sprawa według mnie jest bardzo prosta. Jesteśmy województwem o zdecydowanie mniejszej liczbie zanieczyszczeń niż w innych regionach. Mamy czystsze powietrze, czystsze wody – mówi doktor. – Inną kwestią jest tradycja w żywieniu, tradycja w poszanowaniu rodziny. To też pewien element, który wpływa na ogólną kondycję zdrowotną mieszkańców.

Edyta Szczepek

Więcej w najnowszym, 38 numerze “Tygodnika Sanockiego”.