100 tysięcy na monitoring

Blisko 100 tysięcy złotych otrzyma Sanok na poprawę bezpieczeństwa publicznego. Złożony przez Gminę Miasta Sanoka projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

W ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Sanoka” zmodernizowany zostanie miejski monitoring. Dodatkowo przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna, która prowadzona będzie wspólnie ze służbami bezpieczeństwa: policją, strażą pożarną, strażą graniczną i strażą miejską, a także z pomocą spółdzielni mieszkaniowych.

Środki o jakie zabiegali włodarze miasta zostaną przeznaczone na zakup i instalację 14 kamer. 3 z nich dzięki specjalnej technologii będą mogły odczytywać tablice rejestracyjne. W ramach dofinansowania wyremontowane będzie także pomieszczenie przeznaczone na serwerownię.

Program „Razem bezpieczniej”, z którego Sanok otrzyma wsparcie jest projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadaniem rządowego projektu jest ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań. Miasto zabiega także o środki na poprawę bezpieczeństwa poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu z innych źródeł.

źródło: UM Sanoka