19 listopada 2018 r. o godzinie 16.00 odbędzie się I Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji.
Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej publikujemy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższych Sesji:

1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady.
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

źródło: UM Sanoka