„Zostałem zaprzysiężony 19 listopada, od tamtego czasu upłynął tydzień, a ściślej mówiąc – 4 dni robocze. W ciągu tego czasu podjąłem działania mające na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu burmistrza” – rozpoczął swoją pierwszą konferencję prasową burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.
Czym zajmował się nowo zaprzysiężony burmistrz? Rozpoczął od spotkań z pracownikami Urzędu Miasta, a naczelnikom wydziałów zlecił pilne przygotowanie sprawozdań ze spraw realizowanych bieżąco przez poszczególne komórki.
„Zapoznałem się z projektem budżetu, przygotowanego przez zespół współpracowników poprzedniego burmistrza, niestety na obecnym etapie nie jest możliwe wprowadzanie jakichkolwiek istotnych zmian do projektu uchwały budżetowej, co wynika z terminów ograniczonych zapisami ustawowymi. Projekt budżetu miasta będzie przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji, której data została wyznaczona na najbliższy czwartek 29 listopada. Podczas II sesji Rady Miasta Sanoka VIII kadencji zostaną wybrani wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący komisji” – kontynuował Tomasz Matuszewski. Burmistrz wspomniał też o analizie zatrudnienia w jednostkach podległych Miastu. – Kolejne kroki to audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta oraz audyty w podległych Urzędowi Miasta jednostkach – powiedział burmistrz Tomasz Matuszewski.

Od czwartku 22 listopada funkcję wiceburmistrza do spraw Gospodarki Komunalnej i Architektury pełni dr Paweł Hydzik.
„Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku zarządzanie i marketing. ( w 2001). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskałem na podstawie dysertacji dotyczącej społeczno-ekonomicznych uwarunkowań strategii rozwoju województwa podkarpackiego obronionej przed Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Przedstawiając się nie byłbym sobą, gdybym nie zaznaczył, ze jestem dumnym absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku. Przy tej okazji pozwolę sobie pozdrowić kadrę pedagogiczną mojej szkoły.
Karierę zawodową rozpocząłem jako inspektor ds. finansowych w Stomil Sanok S.A. Następnie przez ponad 16 lat pracowałem na stanowisku adiunkta w Katedrze Metod Ilościowych Politechniki Rzeszowskiej. Następnie powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska, po czym zostałem awansowany na stanowisko Dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego MŚ.
Jestem autorem artykułów i monografii naukowych z zakresu ekonomii, metod ilościowych, rozwoju regionalnego i biostatystyki. Ponadto kierowałem zespołami ds. ewaluacji projektów unijnych, m.in. z zakresu rynku pracy województwa podkarpackiego.

Byłem członkiem rad nadzorczych spółek komunalnych. Napisałem wiele ekspertyz dla firm i samorządów, dotyczących m.in. oceny atrakcyjności inwestycyjnej, infrastruktury i delimitacji obszarów metropolitalnych” – mówił o swoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wiceburmistrz Paweł Hydzik.

Tomasz Matuszewski poinformował, że wiceburmistrza do Spraw Społecznych i Oświaty w najbliższym czasie nie powoła. – „Podjęliśmy odpowiedzialny wysiłek powołania tylko jednego zastępcy burmistrza. Jeżeli ten model zarządzania się sprawdzi, niewątpliwie przyniesie to oszczędności. Jest to działanie pilotażowe. Nie wykluczam, że zostanie przeprowadzone na stałe, ale nie wykluczam też, że powołam wiceburmistrza, zajmującego się oświatą, kulturą, sportem i sprawami społecznymi. W zakresie spraw, związanych z oświatą i sportem, mam doświadczenie pracy w jednostkach oświatowych i w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dziennikarze pytali o konkursy, m.in. na stanowisko dyrektora MOSiR. Pytano o inwestycje w trakcie realizacji i o te, które zostały jako priorytetowe ujęte w projekcie budżetu. Padło pytanie o budżet obywatelski.
Skarbnik Bogdan Florek powiedział, że decyzją byłych burmistrza i wiceburmistrza budżet obywatelski w roku 2019 nie będzie realizowany. Skarbnik mówił też o zadłużeniu miasta, które wynosi 67 mln zł.

Dziennikarze usłyszeli na koniec, że we wtorek 27 listopada zostanie zorganizowany przegląd najważniejszych inwestycji w trakcie realizacji. Są to: dworzec przy ulicy Lipińskiego, Centrum Rehabilitacji i Sportu, stadion Wierchy i obwodnica Sanoka.

Materiały prasowe UM Sanok