LVII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka

Sesja odbędzie się w dniu 21.08.2018r. /wtorek/ o godz. 15.30 w Sali Herbowej (pokój nr 64) Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Urząd Miasta Sanoka