700 tysięcy złotych – taka kwota z budżetu województwa będzie trafiała każdego roku do Muzeum Historycznego w Sanoku. To efekt decyzji zarządu województwa, który docenił tę instytucję kultury za długą historię, wartościowe zbiory oraz rolę, jaką pełni w regionie. Wczoraj, w obecności parlamentarzystów, samorządowców i podkarpackich mediów, podpisano umowę na współprowadzenie muzeum.

Swoje sygnatury pod umową na współprowadzenie muzeum złożyli: wicemarszałek Maria Kurowska, członek zarządu Piotr Pilch, starosta powiatu sanockiego Roman Konieczny i wicestarosta Wacław Krawczyk. Podpisanie umowy nastąpiło w obecności między innymi: wicewojewody podkarpackiej Lucyny Podhalicz, burmistrza Sanoka Tadeusza Pióro i dyrektora muzeum Wiesława Banacha.

Dzięki tej decyzji, do muzeum z budżetu województwa od 2019 roku będzie trafiało rocznie nie mniej niż 700 tysięcy złotych. Środki te mają zwiększyć potencjał i zapewnić stabilny rozwój oraz możliwości sanockiego muzeum. Decyzja o współprowadzeniu zapadła kilka miesięcy temu, a została ogłoszona w maju bieżącego roku w Sanoku.

 

źródło: Samorząd województwa podkarpackiego