5 grudnia, podczas posiedzenia konwentu przewodniczących organizacji zakładowych NSZZ Solidarność w Sanoku, zorganizowano spotkanie z nowo powołanym wiceburmistrzem Pawłem Hydzikiem.

Wiceburmistrz ds. Gospodarki Komunalnej i Architektury najpierw mówił o swoim doświadczeniu w dotychczasowej pracy zawodowej, a następnie przedstawił zadania, jakie ma zamiar zrealizować, pełniąc funkcję wiceburmistrza miasta. Paweł Hydzik uczestniczył też w dyskusji dotyczącej m.in. podwyżek cen wody, segregacji odpadów, sytuacji w budownictwie mieszkaniowym oraz pomocy najuboższym. Wiele uwagi poświęcono rozmowie na temat możliwości pozyskiwania lekarzy do pracy w Sanoku, poruszano zagadnienia dotyczące stanu szkolnictwa zawodowego w mieście. Istotnym punktem obrad konwentu było omówienie spraw, z jakimi od wielu lat zmaga się firma Autosan.