Burmistrz Tadeusz Pióro zadeklarował, że zostanie przygotowany projekt skierowania dodatkowych pieniędzy do dzieci z najuboższych rodzin. Programowi nadano nazwę Sanockie 100+, gdyż wszystkie zakwalifikowane do niego dzieci mają otrzymywać comiesięczna kwotę w wysokości 100 zł przez okres 5 lat. Burmistrz poinformował o tym podczas wtorkowej konferencji prasowej.

W toku kilkutygodniowej pracy nad projektem budżetu i dzięki prowadzeniu zrównoważonej polityki finansowej miasta, mamy możliwość i chcemy w jeszcze większym stopniu wesprzeć sanockie rodziny objęte programem Rodzina 500+. Programem, który w niespotykany do tej pory sposób poprawił sytuację materialną milionów polskich rodzin. Projektem, który w radykalny sposób obniżył wskaźnik skrajnego ubóstwa wśród dzieci. Korzysta z niego wiele sanockich rodzin. Skuteczna i płynna dystrybucja środków od początku była i jest priorytetem w działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku. Prorodzinne i prodemograficzne podejście do kwestii realizowania miejskiego budżetu jest priorytetem również dla mnie, jako burmistrza.Dodatkowe pieniądze dla dzieci z rodzin korzystających z programu 500+, w zdecydowanej większości zasilą lokalny rynek i w wielu przypadkach wrócą do kasy miasta. Jedni zdecydują się na opłacenie dla dziecka korepetycji, inni będą mogli pozwolić sobie na opłacenie swojej córce, swojemu synowi wyczekiwanej szkolnej wycieczki. Wierzę, że wielu postawi także na aktywny wypoczynek, sport czy hobby swojej pociechy. Mamy przecież bogatą ofertę w tym zakresie. Wspomnę tutaj choćby o niedawno otwartym Centrum Rehabilitacji i Sportu. Będę szczęśliwy, jeśli pomożemy także w tych podstawowych potrzebach, jak zakup żywności, odzieży czy podręczników szkolnych.

SANOCKIE 100+ ma być odpowiedzią na potrzeby wsparcia materialnego sanockich rodzin najuboższych i najbardziej potrzebujących. Dla jednych 100 zł może być małą kwotą, ale wierzę, że dla wielu będzie pozytywnym sygnałem z miasta i ważnym dodatkiem do domowego budżetu. Gminny Program SANOCKIE 100+ będzie realizowany na podobnych zasadach jak rządowy
program 500+. Aktualnie trwa opracowanie szczegółów projektu. Dla nas jest to krok na drodze do stworzenia kompleksowej polityki prorodzinnej.
Program ten będzie przecież realizowany wspólnie z projektem budowy mieszkań komunalnych. Naszym planem, popartym już gruntownymi analizami i kosztorysami jest zaadaptowanie budynku gimnazjum nr 3 właśnie na lokale komunalne. Planów i dobrych pomysłów w tym zakresie jest dużo więcej.

Jeśli dane mi będzie dalsze sprawowanie funkcji gospodarza Sanoka, część dzieci objęta programem Rodzina 500+ otrzymają dodatkowe 100 zł od miasta. SANOCKIE 100+! Jako wyraz dbałości o poprawę sytuacji materialnej sanockich rodzin, ale przede wszystkim jako wsparcie rozwoju sanockich dzieci. Bo dzieci to najlepsza inwestycja, nie koszt.