Sanok chwycił wiatr w żagle …

Zachętą dla turystów wypoczywających na Jeziorze Solińskim do odwiedzenia Sanoka jest wyjątkowy jacht. Na jego żaglach dostrzec można jedno z dzieł mistrza Zdzisława Beksińskiego a także logo i herb Sanoka.