Utrudnienia na ul. Łaziennej

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – zakład ciepłowniczy informuje, że w związku z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 następuje tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Łaziennej w dniach od 1 do 10 sierpnia 2018 r. Zamknięty będzie fragment drogi od wjazdu na parking poziomowy do skrzyżowania z ul. Cerkiewną.