Nowy sprzęt endoskopowy wraz z oprzyrządowaniem trafił do sanockiego szpitala. Aparaturę zakupiono dzięki niebagatelnej dotacji z budżetu państwa przekazanej przez wojewodę podkarpackiego.

W Sanoku rocznie wykonuje się około 2 tysięcy badań endoskopowych. Dziennie jest to około 15 zabiegów. Dzięki nowemu urządzeniu liczba badań może zwiększy się znacząco, ale zależne jest to od stosownego finansowania przez NFZ. Na pewno działanie aparatury nie będzie tak zawodne, jak przy starym sprzęcie, który praktycznie co miesiąc musiał iść do naprawy, co powodowało przestoje w działalności pracowni endoskopowej.

Endoskop trafił do nas w ramach zadania: Zakup sprzętu endoskopowego dla SP ZOZ w Sanoku. Projekt złożył powiat we współpracy ze szpitalem. Natomiast wniosek w Warszawie o jego sfinansowanie z budżetu państwa skierował poseł Piotr Uruski. Tę inicjatywę poparł poseł Piotr Babinetz.

To działanie okazało się tak skuteczne, że z budżetu centralnego poprzez wojewodę podkarpackiego przekazano do Sanoka prawie 800 tys. zł, przy czym wkład własny wyniósł 199,7 tys. zł, a całość zadania kosztowała 998,9 tys. zł.

Na zakup składa się nie tylko nabycie endoskopu, ale i oprzyrządowania. W pakiecie znalazły się 3 wideogastroskopy HD, 3 wideokolonoskopy HD, 2 tory wizyjne HD, 2 myjki do endoskopów, oraz co bardzo ważne, specjalna szafa do przechowywania tego sprzętu, która gwarantuje utrzymywanie go w sterylnych warunkach. Szafa monitoruje też jego używanie.

– Dzięki temu endoskopy będą gotowe do użycia w każdym momencie i pacjent nie będzie musiał czekać aż się wysterylizują – podkreśla Henryk Przybycień, dyrektor SP ZOZ w Sanoku.

To jednak nie wszystko. W zestawie jest również diatermia, służąca do chirurgicznego usuwania np. polipów podczas badania endoskopem.

– Nowy sprzęt na pewno poprawi przepustowość w pracy pracowni endoskopowej. Obraz wideo dzięki rozdzielczości HD będzie znacznie lepszy, a cały sprzęt bezpieczniejszy dla pacjentów – podkreśla Grzegorz Panek, z-ca dyrektora d.s. administracyjnych.

Nowy sprzęt trafi do pracowni endoskopowej, która obsługują głównie lekarze z oddziału wewnętrznego i chirurgicznego, ale będzie służył całemu szpitalowi.

– Dotacja na zakup endoskopu nie jest jedyną od wojewody – dodaje dyr. Panek. – Pod koniec zeszłego roku otrzymaliśmy 894 tys. zł na zakup 2 karetek dla SPZOZ w Sanoku teraz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego oraz 100 tys. zł na dwa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej. Później przekazano 40 tys. zł na ten sam cel. Razem to kwota prawie 2 mln zł To bardzo dużo. Słowa podziękowania należą się nie tylko wojewodzie, ale również posłom i powiatowi, a także pracownikom działu zamówień publicznych i działu technicznego naszego szpitala, bez pracy których nie udałoby się tak sprawnie zrealizować tych zadań. Sam zakup karetek czy specjalistycznego sprzętu medycznego to nie jest łatwa sprawa i wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Przyznana dotacja przez wojewodę podkarpackiego w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w sanockim szpitalu.

Dorota Mękarska