Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w gali podsumowującej XI edycję rankingu aktywności gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia.

Uroczystość miała miejsce w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Organizatorem rankingu jest Gazeta Codzienna Nowiny.

Samorząd terytorialny, który stanowi wspólnota mieszkańców danego regionu, stwarza możliwości zaangażowania się w sprawy publiczne na płaszczyźnie lokalnej. Złota Setka Gmin staje się corocznie okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych gmin Podkarpacia. Właściwie funkcjonujący samorząd przyczynia się istotnie do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i przekłada się na odpowiedzialne postawy mieszkańców w odniesieniu do swojej „małej ojczyzny”. Społeczności lokalne, którym zostaje przekazana realna możliwość zarządzania swoimi sprawami coraz aktywniej korzystają z tych rozwiązań, co ma swoje odzwierciedlenie w rozmaitych aktywnościach stanowiących o sile danej gminy. Każde z branych przy ocenie kryteriów jest tak samo istotne. Gminy nagrodzone w plebiscycie zasługują na uznanie. Wyróżnienie to symboliczna nagroda za skuteczną działalność i zaangażowanie w budowanie coraz piękniejszego i zamożniejszego Podkarpacia, które prężnie się rozwija.

Na pierwszym miejscu zestawienia wśród gmin miejskich znalazł się Rzeszów, wśród wiejskich Solina, a wśród miejsko-wiejskich Lesko.

Wyróżnienia w pięciu kategoriach specjalnych otrzymały:

  • gmina – lider globalizacji (Rzeszów)
  • gmina – inwestor (Krosno)
  • gmina – kreator kapitału społecznego (Tryńcza)
  • turystyczna gmina Podkarpacia (Sanok)
  • gmina – lider pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych (gmina wiejska Dębica)

 

źródło: PUW