Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sanoku, informuję, iż w dniu 26.10.2018 r. zawarte zostało porozumienie z Zarządem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Sanoku, kończące trwający od 2014 r. spór zbiorowy. W związku z powyższym, Szpital w Sanoku wznowi normalny tryb pracy, w tym realizację planowych przyjęć pacjentów z dniem 27.10.2018r.

Dyrektor SP ZOZ w Sanoku
Henryk Przybycień