To już ostatni etap modernizacji stadionu Wierchy

Planowany termin czasu zakończenia inwestycji przypada na koniec roku.

Wartość II etapu przedsięwzięcia to ponad 5,8 mln zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 1,5 mln zł.

Wybudowana zostanie nowa bieżnia tartanowa.
Wyniki będziemy mogli obserwować na nowym telebimie.
Dzięki oświetleniu zamieszczonemu na 4 masztach o wysokości 25 m, będziemy mogli cieszyć się sportowymi emocjami nawet po zmroku!

Zyskamy również:
nowy parking,
nowy system nagłośnieniowy,
skocznię do skoków w dal i trójskoku,
rzutnię do pchnięcia kulą, rzutu młotem i rzutu dyskiem,
a także dwie rzutnie do rzutu oszczepem i skoczni do skoku o tyczce.