1 i 10 listopada na Podkarpaciu zapłoną Znicze Pamięci.

„Czas pamięci – podkarpackimi śladami Niepodległej” to projekt, którego założeniem jest budowa wspólnoty i wzmocnienie poczucia jedności Polaków w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Ważnym przesłaniem projektu jest upowszechnienie doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego oraz wiedzy historycznej o wydarzeniach i miejscach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie regionalnym i lokalnym.

Aby podkreślić wyjątkowość roku 2018, pierwszego i dziesiątego listopada na Podkarpaciu zapłoną Znicze Pamięci, tak by w dniu Narodowego Święta Niepodległości w całym województwie płonęły symboliczne światła. To wdzięczność i pamięć za polski listopad 1918 r. który był efektem długotrwałych działań środowisk niepodległościowych podejmowanych od końca XVIII w., powstań narodowych w XIX w. oraz walk Polaków w I wojnie światowej.

W ramach tego projektu realizowane są dwa przedsięwzięcia:

  • pierwsze z nich to: „Znicze Pamięci”, które zapalone zostaną 1 listopada 2018 r. podczas Święta Zmarłych na terenie całego województwa podkarpackiego. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, harcerzy, służb mundurowych, wojska i szkół nastąpi złożenie zniczy w miejscach pamięci i grobach bohaterów walczących o Niepodległość Polski;
  • drugim przedsięwzięciem jest: „Noc Pamięci”, która odbędzie się 10 listopada 2018 r. od godz. 19:00.

 

źródło: PUW