Wczoraj, podczas narady służbowej odbyło się wręczenie rozkazu o powołaniu podkom. Mariusza Zająca na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku. Będzie on nadzorował pracę wydziału kryminalnego.

Wczoraj w budynku sanockiej komendy odbyła się narada, na której Komendant Powiatowy Policji w Sanoku nadkom. Krzysztof Łopuszański, w obecności policjantów i pracowników sanockiej jednostki odczytał rozkaz o powołaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta – podkom. Mariusza Zająca. Do jego zadań należy nadzorowanie pionu kryminalnego.

Podkomisarz Mariusz Zając jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 12 lat. Pracował w wydziale dochodzeniowo-śledczym i w wydziale prewencji przemyskiej komendy Policji. Ostatnio zajmował stanowisko dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Ma 39 lat, jest żonaty, ma troje dzieci. W czasie wolnym od pracy chodzi na siłownię lub czyta książki z dziedziny psychologii. Jest studentem psychologii o specjalności klinicznej na UMCS w Lublinie.

źródło: KPP Sanok