Komendant Powiatowy Policji w Sanoku zawarł porozumienie z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku. Współpraca ma obejmować działania w zakresie zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli i ochronie ich interesów.

Końcem sierpnia w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku odbyło się spotkanie, którego efektem było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy komendantem sanockiej jednostki Policji i Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku.

Ze strony Inspektoratu ZUS w Sanoku w spotkaniu uczestniczyli:

– Stanisław Sroka – Kierownik Inspektoratu,

– Elżbieta Drwięga – Kierownik Wydziału Świadczeń Emerytalno – Rentowych,

– Maciej Mermer – Kierownik Wydziału Obsługi Klientów

Komendę Policji reprezentowali:

– nadkom. Krzysztof Łopuszański – Komendant Powiatowy Policji w Sanoku

– podkom. Mariusz Zając – I Zastępca Powiatowy Policji w Sanoku

– kom. Tomasz Balawajder- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku.

Głównym założeniem współpracy jest przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli i ochronie ich interesów. Działania będą polegać na realizacji przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych skierowanych przede wszystkim do emerytów i rencistów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

KPP SANOK