Prawie 142 tys. rodzin objętych programem „Rodzina 500+”, ponad 240 tys. już wypłaconych świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”, więcej miejsc opieki nad maluchami, a także spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej – tak w skrócie wygląda realizacja polityki społecznej w województwie podkarpackim.

9 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację programów rządowych w zakresie polityki społecznej w regionie. W wydarzeniu wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Po spotkaniu z mediami odbyła się konferencja regionalna z udziałem przedstawicieli samorządów, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. W swojej prezentacji sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz przedstawił dane dotyczące podsumowania dotychczasowych efektów programów rządowych w zakresie polityki społecznej, natomiast szczegóły odnoszące się do Podkarpacia zaprezentowała wojewoda Ewa Leniart.

 

Polityka społeczna w województwie podkarpackim – przykłady

Rządowy Program „Rodzina 500 plus”

Z programu Rodzina 500 plus w latach 2016-2018 do podkarpackich rodzin trafi około 4 mld zł. W I półroczu 2018 r. pieniądze z programu trafiły do blisko 142 tys. rodzin. 1 mld 410 mln zł – to środki zabezpieczone na realizację programu w 2018 r.

Rządowy Program „Dobry start”

Wnioski o wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start” można było składać online od 1 lipca. Do końca września br. w województwie podkarpackim złożono 167,6 tys. takich wniosków. Z najnowszych danych wynika, że rozpatrzono ich ponad 163,6 tys. i przyznano 246,2 tys. świadczeń. Do tej pory wypłacono ich już ponad 240,6 tys. (wnioski o świadczenie można składać do 30 listopada).

Program MALUCH +

Podmioty realizujące zadania w ramach programu „MALUCH +” w województwie podkarpackim w latach 2016-2018 otrzymają dotację w kwocie 33 mln 284 tys. zł,

Obecnie program realizowany jest na Podkarpaciu przez 114 beneficjentów, w tym:

21 inwestycji gminnych (670 miejsc);
9 inwestycji prowadzonych przez podmioty niepubliczne (231 miejsc) ;
23 gminy dofinansowane w zakresie funkcjonowania miejsc utworzonych przed 2018 r. (1240 miejsc);
61 beneficjentów z dofinansowaniem miejsc niezależnie od źródła ich tworzenia (1802 miejsca).

Karta Dużej Rodziny

W województwie podkarpackim liczba osób posiadających przynajmniej jedną zamówioną Kartę Dużej Rodziny wynosi obecnie 180,5 tys. To duży wzrost – w 2015 r. liczba ta wynosiła niewiele ponad 65 tys. We wrześniu br. Kartę Dużej Rodziny na Podkarpaciu wspiera 191 partnerów, a ze zniżek można skorzystać w 916 miejscach.

Program Wieloletni „Senior +”

W latach 2016-2018 w ramach programu województwo podkarpackie otrzymało 8 mln 417 tys. zł., z czego zdecydowana większość, bo 5 mln 730 tys. zł (środki planowane) przeznaczono na edycję „Senior +” 2018 (w 2015 r. środki przeznaczone były wyłącznie na uruchomienie placówek, a w latach późniejszych na ich uruchamianie i działalność). W tym roku pieniądze trafiły do 40 gmin.

Program „Opieka 75+”

Kolejnym programem skierowanym do osób starszych jest „Opieka 75 +”. Jego celem jest wspieranie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które realizują te usługi samodzielnie. W województwie podkarpackim w realizacji programu „Opieka 75 +” uczestniczy 35 spośród 160 gmin. Dofinansowanie skierowane zostanie dla 173 osób na kwotę 360 tys. zł.

 

źródło: PUW