Powiat Sanocki informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w km od 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska, do dnia 28 września 2018r., będą miały miejsce utrudnienia w ruchu.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Starostwo Powiatowe w Sanoku