W Morochowie powstanie nowy most

W Morochowie na rzece Osława powstanie nowy most. Pierwsza łopata pod długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję została wbita 30 sierpnia br. W uroczystej inauguracji zadania wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Całkowity koszt inwestycji pn. „Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów wraz z budową drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej” wynosi prawie 6,2 mln zł. Jej realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe na bardzo wysokim poziomie. Dofinansowanie zadania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wynosi 4 172 146,00 zł (co stanowi prawie 70 proc. wartości zadania). Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach tego programu wojewoda podkarpacki ogłosiła w czerwcu tego roku – więcej informacji tutaj ). Ponadto Sejmik Województwa Podkarpackiego w czasie ostatniej sesji (27 sierpnia) podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania w wysokości 300 00,00 zł

Budowa nowego obiektu mostowego jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców gminy Zagórz. Obecnie jedyną możliwością przekroczenia rzeki Osława jest piesza kładka
o konstrukcji linowej. Przejazd samochodem w tym miejscu możliwy jest jedynie przez rzekę brodem z płyt betonowych. Jednak można to zrobić tylko wówczas, gdy poziom
w rzece jest niski. Brak dojazdu stanowi niezwykłe utrudnienie, nie tylko dla mieszkańców, ale także utrudnia dostęp służb ratunkowych. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz korzystania z usług komunalnych czy prowadzenia konduktów żałobnych. Obecnie jest to jedno z nielicznych obszarów województwa podkarpackiego pozbawionych drogi dojazdowej.

– Poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz zwiększenie jego spójności komunikacyjnej niewątpliwie zwiększa jego potencjał i możliwości rozwoju. Jednak rozwój infrastruktury województwa to nie tylko główne drogi ułatwiające połączenia między większymi ośrodkami, ale to także lokalne połączenia ułatwiające podróżowanie mieszkańcom. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się budowa bardzo ważnego i wyczekiwanego połączenia komunikacyjnego kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów wraz z budową drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas dzisiejszej uroczystości.

16 sierpnia br. została zawarta umowa na wykonanie zadania pomiędzy Gminą Zagórz a Konsorcjum dwóch firm z siedzibą w Będzinie powołanym przez Azi-Bud sp. z o.o. (lider) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” sp. z o.o. (partner). Inwestycja ma zostać zrealizowana do grudnia 2018 r.

W uroczystości wbicia łopaty pod budowę mostu wzięli udział posłowie na Sejm RP Bogdan Rzońca i Piotr Babinetz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, burmistrz miasta i gminy Zagórz Ernest Nowak, dyrektor rzeszowskiego Oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski, sołtys Morochowa Anna Łukowska i przedstawiciele społeczności lokalnej.

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki