Powołanie nowego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku

4 lipca 2018 r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku mł. bryg mgr inż. Florianowi Semenowiczowi.

Uroczystość odbyła się 4 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie. Akt powołania wręczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
w obecności swoich zastępców bryg. Daniela Dryniaka, mł. bryg. Andrzeja Marczenia oraz Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku mł. bryg. Grzegorza Oleniacza.
Pan mł. bryg. Florian Semenowicz przez ostatnich 5 lat pełnił służbę na stanowisku dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Sanoku.

Opracował: mł. ogn. Anna Kozłowska
KP PSP w Sanoku
materiały nadesłane