W dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy – 16 listopada 2018 r.) zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 18/II” organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP).

W ramach treningu w dniach: 14 – 15 listopada 2018 r. między godz. 9.00 a 15.00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie województwa, w tym Gminy Miasta Sanoka.

Włączenie tradycyjnych syren wirnikowych i elektronicznych nastąpi ze Stanowiska Kierowania (SK) PCZK/POADA w Sanoku, po otrzymaniu stosownego komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:

akustyczny sygnał alarmowy –„ogłoszenie alarmu”

(dźwięk modulowany – trwający 3 min.)

akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”

(dźwięk ciągły – trwając 3 minuty).