Program Krajowy „Czyste powietrze”

 

Na przełomie lata i jesieni zostanie uruchomiony Program Krajowy „Czyste powietrze”, którego bezpośrednimi beneficjentami, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, będą mieszkańcy województwa.

Program uzupełni środki na termomodernizację budynków. Będzie to program wieloletni (lata 2018-2029). Finansowanie będzie prowadzone za pomocą dotacji i pożyczek z preferencyjnym oprocentowaniem (na dziś według dokumentów projektu – 2,4 %), które będą mogły być udzielane na okres do 15 lat. Do 90 % dotacji będzie skierowana do do mieszkańców z najniższymi dochodami.

źródło: Urząd Miasta Sanoka