Rocznicowe obchody we Lwowie oraz w Zadwórzu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG wziął udział w uroczystościach upamiętniających bohaterską walkę Polskich Obrońców Lwowa oraz uczestników bitwy pod Zadwórzem.

18 sierpnia na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie, odbyły się uroczystości upamiętniające polskich obrońców Lwowa sprzed 100 lat. Kolejnym etapem upamiętnienia było złożenie kwiatów na żołnierskim cmentarzu w Zadwórzu (30 km od Lwowa).

Komendanta Głównego Straży Granicznej w trakcie obchodów reprezentował Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Robert Rogoz.

W ceremonii, która miała miejsce na Cmentarzu Orląt Lwowskich, przy tzw. Łuku Chwały wzięli udział m.in.: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzak, Prezes IPN – Jarosław Szarek, przedstawiciele Związku Strzeleckiego “Strzelec” z Rzeszowa, harcerze, weterani II wojny światowej oraz Polacy mieszkający we Lwowie i okolicach.

Podczas uroczystości odegrano hymn Polski. Odczytany został Apel Poległych oraz złożono wieńce na polskich grobach.

Polska delegacja złożyła również kwiaty i zapaliła znicze w tzw. „kwaterze zadwórzańskiej”, gdzie spoczywa kilku uczestników bitwy pod Zadwórzem z 17 sierpnia 1920 r. Następnie, uczestnicy obchodów udali się na żołnierski cmentarz w miejscowości Zadwórz, gdzie spoczywa reszta poległych w bitwie polskich żołnierzy. Ceremonia odbyła się w pobliżu usypanego na ich cześć kurhanu z tablicą pamiątkową.

Bitwa pod Zadwórzem, w 1920 roku była jednym z najdramatyczniejszych starć w wojnie polsko-bolszewickiej. W walce, również na bagnety i szable, poległo 318 młodych lwowian – niemal wszyscy żołnierze polskiego batalionu. Dzięki ich ofiarnej walce bolszewicy nie zdobyli jednak Lwowa, opóźnił się także ich marsz w głąb Polski.

źródło: BSG