Festiwal muzyczny z wieloletnią tradycją (XXVIII edycja) o zasięgu ogólnopolskim, z udziałem gości z zagranicy. Prezentuje spektakle operowe, operetkowe, musicalowe, dzieła muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej oraz przedstawienia baletowe w wykonaniu wybitnych artystów. Festiwal obejmuje również Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura dla młodych kompozytorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia (XXVI edycja), Preludium: Festiwalowe kino artystyczne oraz Obóz Humanistyczno-Artystyczny dla dzieci i młodzieży przygotowujący do odbioru sztuki (XXVI edycja).

XXVIII Festiwal rozpocznie się preludium filmowym w czasie którego pokażemy film z klasyki kina polskiego oraz współczesne obrazy tematycznie związane ze sztuką: “Aria dla atlety” F. Bajona, “Mój Vincent” D. Kobieli i H.Welchmana, ” “Argentyna, Argentyna” C. Saury, “Blask” N. Kawase, “Muzykanci” D. Rapoša, “Maria Callas” T. Volfa. Do części koncertowej zaprosiliśmy: Operę Wrocławską z wersją koncertową pierwszej opery G. Verdiego “Oberto, il conte di San Bonifacio”, Polską Operę Królewską z widowiskiem “Widma” St. Moniuszki, Operę Śląską ze spektaklem “Romeo i Julia” Ch. Gounoda, Operę Krakowską z koncertem “Strauss, Kálmán, Offenbach, Zeller – mistrzowie operetki”, Łukasza Długosza i Agatę Kielar z towarzyszeniem Filharmonii Podkarpackiej z programem; m.in F. Doppler – Koncert d-moll, Tomasza Koniecznego z towarzyszeniem Sinfonietty Cracovii, zespół Royal Lviv Ballet z przedstawieniem baletowym “Spartakus” A. Chaczaturiana, solistów i Poznańską Orkiestrę Festiwalową z koncertem poświęconym Franzowi Leharowi. Festiwalowi będzie towarzyszyć: XXVI Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura, XXVI Obóz Humanistyczno-Artystyczny oraz wystawa “Przedstawienia Opery Wrocławskiej w plakacie”.