Schronisko na Połoninie Wetlińskiej zostanie przebudowane i rozbudowane, a wszystko za sprawa podpisanej umowy o dofinansowanie projektu renowacji schroniska.

Swoje podpisy pod tym dokumentem złożyli: marszałek Władysław Ortyl i Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Obiekt zostanie dofinansowany z RPO WP na lata 2014-2020.