Wykład profesora Kazimierza Ożoga

Język jako wartość

Język jest powietrzem i światłem naszych kontaktów – tak rozpoczął swój wykład, zatytułowany „Język jako narzędzie pracy nauczyciela” prof. Kazimierz Ożóg, kierownik Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Rady Języka Polskiego, autor książki „Kokakola jest spoko.

Polszczyzna przełomu XX i XXI w.” Wykład został zorganizowany przez Zakład Pedagogiki PWSZ. Dla polonistów, zwłaszcza tych starszej generacji, tezy profesora nie są obce. Młodszym, nie tylko polonistom, takie treści powinno się wpajać od pierwszego roku szkolnej edukacji.
Język jest urządzeniem stricte humanistycznym. Urządzeniem człowieczym do szpiku kości. Język i człowiek to jedność. – Chciałbym dziś mówić o wartości słowa. O wartości niedostrzeganej – formułował cele swojego wystąpienia profesor Ożóg. Słynny humanista mówił o pracach nad promocją języka i kultury polskiej w świecie i zauważył, że największym przeciwnikiem promocji języka i kultury jest MEN. – Procedury MEN-u są bezlitosne – ubolewał.

Wykład i wywiad z profesorem już jutro w Tygodniku Sanockim.