FINAŁ KONKURSU „MIEJSCE NA MAPIE”

W Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Miejsce na mapie”. Konkurs zorganizowany został dla uczniów szkół gimnazjalnych i polegał na opracowaniu prezentacji multimedialnej. Celem rywalizacji było rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o środowisku lokalnym oraz promocja szkoły i zawodu „technik geodeta”. Wpłynęły 24 prace- z gimnazjów w Besku, Długiem, Niebocku, Lesku, Polanie, Sanoku, Strachocinie i Zarszynie.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z opiekunami, przedstawiciel pracodawców i sponsorów- mgr inż. Tomasz Wachel, Dyrekcja szkoły- p. Elżbieta Kokoszka i p. Katarzyna Michalak oraz organizujący konkurs nauczyciele geodezyjnych przedmiotów zawodowych. Zgodnie z regulaminem, przy wyłanianiu laureatów uwzględniono umiejętność kompozycji prezentacji, jakość wykonania i oryginalność opracowania.

Ostatecznie ustalona została następująca kolejność: Zwycięzcą została Natalia Koczeń z Gimnazjum nr 3 w Sanoku, opiekun- p. Renata Pawlecka, drugie miejsce Oliwia Misiewicz z Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku, opiekun p. Elżbieta Mądry. Przyznano również równorzędnie trzecie miejsca dla Klaudii Głuszko z Gimnazjum nr 3 w Sanoku, opiekun- p. Renata Pawlecka, dla Aleksandry Początko z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem, opiekun p. Edyta Wolańska oraz dla Bartosza Skubla z Zespołu Szkół w Besku, opiekun p. Sandra Ziemiańska.

Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Kokoszka podkreśliła wyrównany poziom konkursu, pogratulowała laureatom dużych umiejętności w przekazywaniu wiedzy o środowisku lokalnym życząc jednocześnie dalszych sukcesów w nauce. Wręczone zostały dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe- zwycięzca konkursu otrzymał tablet. Podziękowania i drobne upominki- za inspirację i pomoc merytoryczną zostały również skierowane do nauczycieli-opiekunów laureatów.

Cała uroczystość odbywała się przy pięknie nakrytym i zastawionym stole. Efektownie wyglądające i równie smaczne przekąski i słodkości zostały przygotowane przez uczniów szkolnej pracowni gastronomicznej pod kierunkiem p. Beaty Dydek.

Sponsorami konkursu byli absolwenci szkoły w zawodzie „technik geodeta” Aneta Kędra, Bogumił Bednarczyk, Piotr Janiak, Tomasz Wachel, Maciej Smoliński, Sebastian Zieliński. Konkurs zorganizowali nauczyciele zawodu Małgorzata Dusza, Bożena Prodziewicz i Mirosław Prodziewicz.

Więcej o konkursie na stronach szkoły www.zs5sanok.pl i www.geodezja-zs5sanok.cba.pl