Skład Doczepiony poplenerowo BWA w Sanoku

W dniach 21-27.04.2017 r. BWA Galeria Sanocka wraz z Stowarzyszeniem Mieszkańców i Sympatyków Załuża organizowała tygodniowy plener malarski w malowniczo położonej Osadzie Załuż.

Plenerowi towarzyszyły warsztaty dla dzieci prowadzone przez artystów w Szkole Podstawowej w Załużu. Była to część projektu „Z kulturą pod strzechy” realizowanego przez BWA Galerię Sanocką, Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Załuża i Gminę Sanok przy wsparciu sponsorów: Osada Załuż, Kaufland, Firma DEF.

Pisaliśmy o tym wydarzeniu tutaj: PLIK

Skład Doczepiony poplenerowo

Arkadiusz Andrejkow / Magdalena Bąk / Anna Białowąs / Daniel Białowąs / Małgorzata Biega-Węgrzyn / Łukasz Gil / Dariusz Jędrasiewicz / Katarzyna Kowalska / Tomek Mistak / Przemysław Pokrywka / Mateusz Popławski / Sylwester Stabryła / Jakub Strzelecki / Szymon Szczepkowski / Joanna Szostak-Rogoz
wystawa trwa:
01.07 – 01.09.2017 r.