Komisja Infrastruktury odwiedza kolejne sanockie osiedla

Zgodnie z zapowiedzią, 29 sierpnia odbyła się druga część objazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej. Tym razem zastępcy burmistrza Stanisław Chęć i Edward Olejko, przedstawiciele komisji z przewodniczącym Janem Wydrzyńskim, radni poszczególnych komisji Rady Miasta, naczelnicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej i Wydziału Inwestycji i Remontów Kapitalnych Jacek Gomułka i Ignacy Lorenc oraz dzielnicowy Piotr Osenkowski odwiedzili dwa osiedla: Błonie i Olchowce.

Błonie

Jednym z problemów dzielnicy jest organizacja ruchu na ulicy Zielonej łączącej aleję Prugara-Ketlinga z aleją Wojska Polskiego. Większość mieszkańców optuje za ruchem dwukierunkowym. W urzędzie opracowana jest już dokumentacja nad zmianą organizacji ruchu. Pozostaje kwestia jej poszerzenia w kierunku Domu Harcerza. W tej sprawie prowadzone były także rozmowy z hufcem sanockim, na którego terenie część pasa zostanie wydzielona pod nową, poszerzoną drogę. Zdaniem naczelnika Jacka Gomułki, hufiec wyraził zgodę na odstąpienie części swojego placu.

Padły też ogólne szacunki kosztów zmiany organizacji i poszerzenia ulicy, to kwota około 100 tysięcy złotych.Następnie burmistrzowie i przedstawiciele komisji spotkali się z mieszkańcami i właścicielami garaży, znajdujących się w ciągu drogi między aleją Prugara-Ketlinga a ulicą Lwowską. Dojazd do garaży to działka miejska, teren pod garażami wykupili ich właściciele. Problem dotyczy wyjazdu z garaży, ponieważ droga tamtejsza jest często uczęszczana, właściciele garaży ze względu na bezpieczeństwo swoje i pieszych zaproponowali zamknięcie ciągu, od strony sklepu spożywczego i potraktowanie tego miejsca jako drogi dojazdowej tylko do garaży. Zwrócono również uwagę, że w tym miejscu zbierają się wieczorami grupki mężczyzn spożywających alkohol. Do innych poruszonych spraw osiedla należą również przystanek przy ulicy Lwowskiej, na którym nie można wybudować wiaty, ponieważ znajduje się za blisko jezdni. Cofnięcie go o kilka metrów jest niemożliwie z powodu braku porozumienia z właścicielem prywatnej działki znajdującej się tuż za przystankiem, dalej pilna wymiana nawierzchni przy Zielonej 1i Ogrodowej, w okolicy domków jednorodzinnych.

Ważnym punktem komisji objazdowej były odwiedziny budynku wygaszanego Gimnazjum nr 1, gdzie mieścić się będzie pięć oddziałów przedszkolnych i prawdopodobnie zostanie przeniesiony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W chwili obecnej w budynku realizowane jest zadanie przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej pn. „Przebudowa budynku szkoły Gimnazjum nr 1” w pełnym zakresie tj. projekt i wykonawstwo. Dotyczy ona przebudowy części parteru i pierwszego piętra zlokalizowanych w południowej części budynku (od strony ulicy). Przebudowa ta polega głównie na zmianie podziału pomieszczeń obydwu kondygnacji, przebudowie istniejących sanitariatów oraz budowie nowych, wymianie instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania, przebudowie wewnętrznej klatki schodowej oraz likwidacji tzw. różnic poziomów posadzki parteru występujących w tej części budynku. Zdaniem burmistrza Edwarda Olejko prace na parterze zostaną zakończone w ciągu dwóch, trzech najbliższych tygodni, całość robót może zmieścić się w kwocie 400 tysięcy złotych.

Olchowce

Pierwszym, kluczowym miejscem, który odwiedziła Komisja Infrastruktury Miejskiej był ciąg spacerowy w okolicach ośrodka „Sosenki” i budynku Powiatowej Komendy Policji. W przyszłorocznym budżecie prawdopodobnie zostaną wygospodarowane środki na położenie asfaltu i wybudowanie ścieżek pieszych i rowerowych.

Kolejnym ważnym problemem do rozwiązania jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Sanok-Olchowce, który wymaga natychmiastowego remontu. Planowane jest w części obiektu przeniesienie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej z budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Umożliwi to staranie się o środki finansowe z miasta i przeprowadzenie niezbędnego remontu, o co zabiegają strażacy.

Na Olchowcach szereg małych ulic, w tym Mała, Malownicza, Widokowa, nie mają nawierzchni asfaltowej, to jeden z ważkich spraw poruszanych podczas komisji objazdowej. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na brak porozumienia z jednym właścicielem działki, który uniemożliwia udrożnienia ulicy Okrężnej w stronę Kółkowej, takie rozwiązanie ułatwiłoby części mieszkańcom dotarcie do swoich domów, a także na okoliczny cmentarz. Według zapowiedzi przewodniczącego Jana Wydrzyńskiego Komisja Infrastruktury Miejskiej chce na stałe wpisać objazdowe posiedzenia i utrzymywać stały kontakt radnych z mieszkańcami poszczególnych dzielnic.

Tomek Majdosz