Mniej na kulturę. GUS: w 2016 r. samorządy wydały na kulturę 0,5 mld zł mniej niż w 2015

Samorządy wydały w 2016 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 6,46 mld zł. To o 0,46 mld zł mniej w porównaniu z poprzednim rokiem – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak poinformował GUS, w 2016 r. wydatki z budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększyły się nominalnie o 0,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 2 mld 586,7 mln zł, wliczając w to dotacje i subwencje. Ich udział w ogólnych wydatkach budżetu państwa wyniósł 0,72 proc.

Największą część budżetu państwa w obszarze kultury przeznaczono na inwestycje i funkcjonowanie muzeów (45,1 proc.). Na ochronę zabytków i inne formy opieki nad nimi wydano 10,3 proc. z puli, na centra kultury i sztuki – 8,1 proc., a na teatry – 7,1 proc.

Według GUS, wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2016 r. zmniejszyły się o 0,46 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wyniosły 6,46 mld zł. Ich udział w wydatkach publicznych na kulturę wyniósł 72,8 proc.

Najwięcej środków z budżetów samorządowych przeznaczono na działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic (30,2 proc.) oraz bibliotek (20,1 proc.). Na muzea wydano 11,7 proc. budżetów, a na teatry – 10,9 proc.
Analizując wydatki z perspektywy poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, najwięcej na kulturę przeznaczyły gminy (43,8 proc. wydatków samorządowych ogółem w tym zakresie) i miasta na prawach powiatu (35,3 proc.). Województwa wydały 19,3 proc., a powiaty 1,6 proc.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2016 r. samorządy wydały na kulturę 173,53 zł. Najwięcej środków przeznaczyły samorządy z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Wydatki na jednego mieszkańca w tych regionach kształtowały się od 180 zł do 227 zł. Tymczasem najmniejsze wydatki na kulturę w przeliczeniu na osobę (125 zł – 149 zł) poniesiono w woj. warmińsko-mazurskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Publikacja GUS pt. „Kultura w 2016 r.” przedstawia wybrane obszary działalności instytucji kultury w Polsce oraz wskaźniki dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych.

Źródłem danych wykorzystanych w opracowaniu jest roczna sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego, informacje statystyczne Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło: PAP