Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych

Po raz trzeci w Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Trójcy w Sanoku odbył się „Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych” współfinansowany m.in. ze środków Starostwa Powiatowego w Sanoku. Zebrani mogli usłyszeć chóry
i solistów z Polski, Ukrainy, Rumunii.

Fotogaleria: Tomasz Sowa