Zakupy do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Budownictwa Ludowego

Żeby stare było jak nowe

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” zostało zakończone dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz środkom finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Stare wyposażenie przestało spełniać normy BHP. Zakupy nowoczesnych maszyn i mebli ułatwią pracę konserwatorów i zapewnią im bezpieczeństwo. Pracownie wzbogaciły się o trzy stoły laboratoryjne, dwa stoły warsztatowe metalowe i jeden ruchomy, krzesła, stołki, zestaw komputerowy, dwie szlifierki z elastycznym ramieniem, dwa zestawy dłut, zestaw dociskowy, a także strugarko-grubiarkę i pilarkę taśmową.
W dzisiejszym „TS” m.in. rozmowa z szefem pracowni konserwatorskiej MBL Jerzym Wojtowiczem.