Szybciej z Sanoka przez Miejsce Piastowe

Podczas konferencji w Jasionce 16 października nie tylko podpisano aneks, dotyczący budowy odcinka drogi S19 Rzeszów – Babica – Barwinek, ale podpisano też listy intencyjne z przedstawicielami samorządów w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi w województwie. Burmistrz Tadeusz Pióro podpisał list intencyjny dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą: „”Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe – Sanok o parametrach drogi klasy GP w ciągu DK 28”.
Więcej na ten temat w piątkowym wydaniu „TS”