Pieniądze na projekty z programu Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne

Termin składania wniosków mija 5 grudnia

Domy kultury i biblioteki o statusie samorządowych instytucji kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej w ramach programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Prognozowana wielkość środków wynosi 1,5 mln zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje m.in. przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców, wybór od 3 do 7 z nich i stworzenie planu realizacji. Druga natomiast dotyczy realizacji inicjatyw wspólnie z ich autorami i ewaluację zadania.

Pierwsza część zadania może być realizowana od 19 lutego do 30 czerwca 2018 r., druga zaś w terminie od 31 lipca do 20 listopada 2018 r.

We wnioskach należy przedstawić instytucjonalne doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz współpracy ze społecznością lokalną, koncepcję rozwoju współpracy i opis zasobów infrastrukturalnych oraz kadrowych, które wnioskodawca będzie mógł wykorzystać w ramach realizacji zadania.

Zgłoszenia należy składać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI). Nabór potrwa do 5 grudnia. W tej edycji wnioski mogą składać również beneficjenci programu z lat 2013-2014.

Celem programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
Źródło: Serwis Samorządowy PAP