32 Podkarpacki Konkurs Kartonowych i Plastikowych Modeli Redukcyjnych

REGULAMIN

ODK „PUCHATEK” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku SANOK 2018

Organizator
Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK”
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

Cel konkursu
Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych
Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego oraz wymiana doświadczeń wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Termin i miejsce

20.01. 2018– godz. 10:00 do 13:00 przyjmowanie modeli w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” – Sanok ul. Traugutta 9.

25.01. 2018 do 10.02. 2018– wystawa modeli

10. 02. 2018 godz. 11:00 – uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród.

Postanowienia ogólne

1. Konkurs posiada charakter otwarty, w którym mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do udziału oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości ustalonej przez organizatora.
3. Opłatę startową należy wnieść w momencie zgłoszenia i zdawania modeli do konkursu.
Młodzicy- 3 zł
Juniorzy- 5 zł
Seniorzy- 10 zł
4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu max. trzy modele w każdej klasie.
5. W klasyfikacji wyłoniony zostanie najlepszy model uczestnika w danej klasie.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej ilości zgłoszonych modeli w danej klasie.
7. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa wyznaczona przez organizatora wg. zasady: „PODOBA SIĘ – NIE PODOBA SIĘ”
8. Wybrane po trzy modele w danej klasie zostaną ocenione z odległości około 1,5 m.
9. Pozostałe modele będą traktowane jak za udział w konkursie.
10. W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie wykonanym modelem.
11. Do każdego modelu należy dołączyć stosowną dokumentacje:
kartę zgłoszenia
wizytówkę modelu
12. Modele przedstawione do konkursu dostarczone i odbierane są na koszt uczestnika lub ich klubu.
13. Przedstawione modele muszą być czyste ( nie zakurzone ! ).
14. W konkursie nie mogą brać udziału modele, które w ubiegłych latach w ogólnej punktacji zajęły 1-2-3 miejsce.
Grupy wiekowe

Młodzicy – do 13 lat
Juniorzy – do 18 lat
Seniorzy – powyżej 18 lat

Klasy modeli

KARTONOWE
1. S1 – samoloty jednosilnikowe
2. S2 – samoloty wielosilnikowe
3. S3 – samoloty odrzutowe
4. Sz – szybowce
5. H – śmigłowce
6. O – okręty
7. Ż – żaglowce
8. PK – pojazdy kołowe
9. PG – pojazdy gąsienicowe
10. PS – pojazdy szynowe
11. R – rakiety
12. B – budowle
13. F – figurki
14. U – uzbrojenie
15. fantastyka
PLASTIKOWE
1. S1 – samoloty jednosilnikowe
2. S2 – samoloty wielosilnikowe
3. S3 – samoloty odrzutowe
4. O – okręty
5. Ż – żaglowce
6. PK – pojazdy kołowe
7. PG – pojazdy gąsienicowe
8. Sc – samoloty cywilne
9. Sz – szybowce
10. U – uzbrojenie
11. Ś – śmigłowce

DIORAMY-FIGURKI-FANTASTYKA
Do konkursu przyjmowane będą dioramy,figurki,
fantastyka – ocena nastąpi bez podziału na klasy i grupy wiekowe.

Zasady oceny i nagrody

1. Ocena dokonana będzie przez komisję powołaną przez organizatora.
2. W każdej grupie wiekowej i klasie modeli nagrodzonych będzie trzy pierwsze miejsca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj