Msza święta w rocznicę staniu wojennego

Sanoccy przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwość oraz NSZZ „Solidarność” region krośnieński uczestniczyli w nabożeństwie za wolność Polski, wspominając 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia odbyła się msza święta w kościele Przemieniania Pańskiego, w której uczestniczyli burmistrz Tadeusz Pióro, jego zastępca Stanisław Chęć, radni klubu PiS, reprezentujący „Solidarność” Autosan Andrzej Szall oraz przedstawiciel „Solidarność” pracowników MBL Marian Kraczkowski. Mszę świętą koncelebrował proboszcz parafii ks. dr prałat Andrzej Skiba, który podczas kazania mówił m.in.:
– Modlimy się o to, aby nigdy nie dochodziło do takich sytuacji, że Polak wystąpi przeciwko Polakowi. Lękamy się o Polskę, bo wielu jest targowiczan, którzy własne problemy usiłują załatwić na ulicach i za granicą. Nam wszystkim potrzebna jest zgoda, bo ona buduje i jednoczy.
Przed nabożeństwem burmistrz Tadeusz Pióro wraz z uczestnikami złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ „Solidarność”.

Tomek Majdosz