Miasto zagospodaruje brzegi Sanu

Sanok otrzymał dofinansowanie do projektu zagospodarowania brzegów Sanu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten pozytywnie zaopiniował projekt i przyznał wsparcie finansowe w kwocie ponad 1,2 mln zł.

Dzięki temu miasto jeszcze w tym roku zrealizuje opiewający na kwotę 1,5 mln zł projekt. Zostaną wykonane nasadzenia roślin, wyposażenie terenów w elementy małej architektury, pielęgnacja istniejącej szaty roślinnej i rekultywacja terenów trawiastych na obszarach przyległych do Sanu na odcinku od mostu Olchowieckiego do ujścia potoku Kiczury.
Nad rzeką powstanie kilka punktów odpoczynkowych wyposażonych w elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci oraz paleniska.

Punkty, na których znajdować będą się paleniska zostaną wzmocnione nawierzchnią wykonaną z płyt ażurowych położonych na podbudowie z kruszywa. Wolne przestrzenie zostaną wypełnione ziemią urodzajną i zasiane trawą. Wytyczona i utwardzona zostanie ścieżka pieszo-rowerowa.
Zostaną wykarczowane i zniszczone krzewy i pozostałe po nieistniejących już roślinach pnie, gałęzie i konary drzew będą przycięte do wysokości 2,5 m od poziomu gruntu dla zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się tamtędy osób. Przewiduje się również rekultywację terenu poprzez wymianę darni i wyrównanie podłoża.
Realizacja tego projektu wpłynie zdecydowanie na polepszenie wizerunku brzegów Sanu. Teren ten, chętnie odwiedzany przez mieszkańców i wykorzystywany do rekreacji, dzięki temu przedsięwzięciu jeszcze bardziej zachęci sanoczan do wypoczynku nad rzeką.
Materiały nadesłane: Urząd Miasta Sanoka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj