Ponad 50 mln zł dla podkarpackich samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczanie osuwisk

5 kwietnia wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła przedstawicielom gmin i powiatów promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Blisko 50,5 mln zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i będzie przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017. Minister wydał w sumie 79 promes.

Na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych przyznane zostały środki w wysokości 34 mln zł (58 promes – w tym 41 dla gmin oraz 17 dla powiatów). Dzięki tym dotacjom zostanie przywrócona bądź przebudowana uszkodzona infrastruktura komunalna tj. drogi, mosty oraz kanalizacja. Natomiast w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków jednostki otrzymały wsparcie w kwocie 16,5 mln zł (21 promes – w tym 7 dla powiatów i 14 dla gmin w sumie na 26 zadań). Pozwoli to na sfinansowanie 16 dokumentacji oraz 10 właściwych prac zabezpieczających osuwiska.

– Nasze województwo jest regionem narażonym na występowanie zdarzeń o znamionach klęsk żywiołowych. Państwo wspiera samorządy w usuwaniu skutków tychże zjawisk. Cieszymy się, że  środki przekazane na odbudowę zniszczonej w minionych latach infrastruktury są tak znaczne – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podczas uroczystości wręczenia promes.

W wydarzeniu wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści: Krystyna Wróblewska, Wojciech Buczak, Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Miazga i Rafał Weber.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj