Związek Samorządów Polskich apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego

Związek Samorządów Polskich wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym postuluje kilka ważnych zmian legislacyjnych.To m.in. „przekształcenie obowiązku meldunkowego w centralny rejestr adresów zamieszkania”, powołanie regulatora cen dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów oraz wprowadzenie „międzygminnych obwodów szkolnych i między gminnego rozliczania się za swojego ucznia”.

W przesłanym do premiera liście Związek Samorządów Polskich (załączonym w całości poniżej) przedstawia swe propozycje zmian legislacyjnych wraz z korzyściami, jakie one by przyniosły. Organizacja postuluje w tym piśmie m.in.:

Przekształcenie obowiązku meldunkowego w centralny rejestr adresów zamieszkania

Związek tłumaczy, że dziś istnieje wiele autonomicznych adresów mieszkańców: meldunek w gminie, adresy w Urzędzie Skarbowym, ZUS, banku itp. ZSP pisze: „Dochodzi do absurdu, gdzie w samym urzędzie skarbowym można podać na jednym druku aż trzy różne adresy: meldunku, faktycznego zamieszkiwania, korespondencyjny. Każdy z tych adresów może być inny niż podawane w innych instytucjach. Może się zdarzyć, ze sąd ma problem ze skutecznym dostarczeniem postanowienia (wyroku), natomiast osoba wcale się nie ukrywa, wręcz pobiera np. świadczenie 500+ w innej gminie. Po zmianie wzoru dowodu osobistego zdecydowanie wzrosła liczba wydawanych zas2.iadczeń o adresie zameldowania, co jest niezbędne nm.in. w przypadku ubiegania się o kredyt…”

Związek proponuje więc stworzenie „jednej bazy referencyjnej z adresami wszystkich mieszkańców, najlepiej, żeby taką bazą była baza PESEL (jedyny numer, który posiada każdy mieszkaniec)”. Każda z obecnych instytucji (np. urząd gminy) miałaby prawo do aktualizowania adresu, by od razu zweryfikować poprawność zadeklarowanego adresy zamieszkania.

Według ZSP dzięki temu rozwiązaniu zdecydowanie większa część urzędowych listów (np. decyzji) trafiałaby pod właściwy adres, a mieszkańcy pojawiliby się w rejestrach tych gmin, w których faktycznie zamieszkują. Miałoby to m.in. zlikwidować problem rekrutacji do szkół podstawowych, w których liczba uczniów pierwszych klas często nie pokrywa się z faktyczną liczbą uczniów (w tym wieku) z danej gminy.

 Międzygminne obwody szkolne i międzygminne rozliczanie się za ucznia

„Przy granicach poszczególnych gmin powstają nowe osiedla mieszkaniowe… Wiele gmin miejskich niechętnie przyjmuje dzieci spoza rejonu do swojej podstawówki, zwłaszcza, gdy powoduje to konieczność tworzenia nowych oddziałów. Jest to oczywiste, gdyż subwencja oświatowa w gminach miejskich zapewnia tylko część kosztów bieżących utrzymania ucznia szkoły podstawowej (powiedzmy 60 proc.). Zatem pozostałą część sąsiednia gmina musiałaby wygospodarować na utrzymanie „sąsiadów” kosztem innych własnych wydatków. Niektórzy rodzice, by ominąć to ograniczenie, składają nieprawdziwe oświadczenia o zamieszkiwaniu w innej gminie, a czasem nawet meldują się w innym miejscu niż faktycznie zamieszkują” – pisze Związek Samorządów Polskich.

Dlatego ZSP postuluje ustawową zmianę umożliwiającą tworzeniem szkolnych obwodów międzygminnych i rozliczania międzygminnego za swoich uczniów. Miałoby to według związku m.in. bardziej optymalnie rozmieścić bazę oświatową, „uczciwie rozłożyć koszty” i pomóc przetrwać niektórym małym szkołom, które mogłyby być zasilone dziećmi z sąsiedniej gminy.

QR Cody na dwowodach osobistych, ratownictwo medyczne

Chodzi o ułatwienie pomocy, udzielanej przez ratowników medycznych (osobom nieprzytomnym i takim, z którymi jest utrudniony kontakt), o stworzenie bazy danych z chorobami przewlekłymi, do której za pośrednictwem aplikacji na smartfonie miałyby dostęp tylko zespoły ratownicze. Miałoby to wyeliminować sytuacje, w których ratownicy, udzielając pomocy, stosują procedurę medyczną, której nie powinni – ze względu na przewlekłą chorobę ratowanej osoby (choroby, o której nie wiedzą).

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj