Cerkiew w Rakowej
Cerkiew w Rakowej

Cerkiew w Rakowej

„Zdawałoby się, że to już niemożliwe, a jednak….” – napisała do redakcji „TS” Lidia Tul-Chmielewska. Poniżej list-interwencja w sprawie niszczejącej cerkwi w Rakowej.

W czasie, kiedy każda lokalna społeczność czyni starania, by ratować obiekty wartościowe historycznie, a zwłaszcza sakralne, które przez wiele lat służyły jako Domy Boże i wiele pokoleń w nich się modliło – sytuacja opuszczenia i zaniedbania, zdawałoby się, nie powinna mieć miejsca.

Niestety trafiają się takie przypadki, które wprawiają w zdumienie. Mowa tutaj o cerkwi w Rakowej.

By dotrzeć do świątyni, obecnie trzeba przejść przez prywatne gospodarstwo, albowiem w inny sposób całkowicie nie jest to możliwe. Wspinamy się po zniszczonych schodach wiodących na wzgórze. Wyłania się nam budynek cerkwi, który w momencie rozkwitu zieleni będzie całkowicie niewidoczny. Cerkiew zarośnięta jest w znacznym stopniu. Od 8 lat jest nieużytkowana, albowiem parafianie przenieśli się do nowego kościoła. Na ratowanie i remont niepotrzebnego już obiektu sakralnego zabrakło funduszy.

Niestety nie uzyskałam zgody od miejscowego proboszcza na wykonanie fotografii od wewnątrz, który zasłaniał się brakiem zgody z Kurii. Nadmienię, że nigdzie takowej zgody nie musiałam posiadać, albowiem w interesie władz kościelnych, parafian i społeczności leży doskonale rozumiane dobro propagowania pięknych miejsc w naszych okolicach.

Cerkiew pw. Narodzenia Matki Bożej, obecna została zbudowana w XVIII w. W 1894 obrazy do ikonostasu namalował Zygmunt Bogdański. Powtórnie konsekrowana w 1900 roku. Po roku 1947 użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. W cerkwi jest podobno całkowity, choć częściowo rozmontowany ikonostas oraz kilka elementów bardzo ciekawej architektury sakralnej. Na dzwonnicy były dzwony – jeden z 1680 roku z napisem ruskim, drugi z 1715 roku z fundacji Jana Franciszka Konarskiego – cześnika kijowskiego. Dzwony obecnie znajdują się na dzwonnicy nowego kościoła.

Przytłaczający jest fakt, że opisując czasy odległe lat 50-tych, kiedy to niszczono świadomie tego typu obiekty, w czasie teraźniejszym spotykamy takie oto sytuacje.

Cerkiew latem będzie całkowicie niewidoczna, więc dla zainteresowanych jej losem i wyglądem informacja: po lewej stronie drogi mamy nowy kościół, po prawej za potokiem na wzgórzu stoi cerkiew.

ltc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.