LIII Sesja Rady Miasta – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) przewodniczący Rady Miasta zwołuje LIII Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się 29.maja 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Powołanie sekretarza sesji.

 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce przy ul. Witkiewicza oznaczonej jako działka nr 58/165 o pow. 0,2570 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dodatkowego pomieszczenia o pow. użytkowej 9,88m2 powstałego w wyniku adaptacji części strychu przeznaczonego na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Daszyńskiego 15 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP „PRZEMYSKA I” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy Zagórz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy Sanok w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA i SZTUKA” w roku 2017.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 16. Interpelacje.

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zamknięcie obrad sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj