„Dzień Otwarty dla Nauczycieli” w ZUS

Tylko do 31 sierpnia br. niektórzy pedagodzy mają czas na podjęcie decyzji, czy przejść na emeryturę i wyliczyć ją według starych zasad. O emeryturę z Karty Nauczyciela można wystąpić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, który został obniżony 1 października 2017 r. W związku z dużym zainteresowaniem oraz wpływającymi pytaniami związanymi z emeryturami nauczycielskimi zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym „Dzień Otwarty dla Nauczycieli” w ZUS.

Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 10.00, w jasielskim Oddziale ZUS
oraz inspektoratach w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku.
W części warsztatowej eksperci zaprezentują warunki nabywania prawa do świadczeń emerytalnych dla nauczycieli oraz sposoby wyliczenia ich wysokości.
Następnie każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych porad pracowników ZUS. Będzie można uzyskać informacje na temat zasad przyznawania emerytur z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz zasad ustalania uprawnień do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym.
Specjaliści z ZUS odpowiedzą ponadto, na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o przyznanie emerytury, potrzebnych dokumentów, sposobu dokumentowania stażu pracy i wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 26 czerwca br. o godz. 10.00. Prosimy
o potwierdzenie udziału do 25 czerwca br.:
Oddziału ZUS w Jaśle – ul. Rynek 18A, zapisy pod nr tel. 503 129 976,
Inspektoratu ZUS w Brzozowie – ul. Witosa 11, zapisy pod nr tel. 13 434 15 21 wew. 415,
Inspektoratu ZUS w Dębicy – ul. Piłsudskiego 15, zapisy pod nr tel. 14 677 94 94 wew. 100,
Inspektoratu ZUS w Krośnie – ul. Bieszczadzka 5, zapisy pod nr tel. 13 43 687 21 wew. 125,
Inspektoratu ZUS w Sanoku – ul. Konarskiego 20, zapisy pod nr tel. 13 465 11 58.