„Senior+” – rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego

Informacja z posiedzenia komisji opiniującej oferty, które zostały złożone w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. III Etap, na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów
„Senior +” i Klubów „ Senior +” oraz wsparcia funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Komisja opiniująca oferty oceniła łącznie 5 ofert, które zostały złożone przez jednostki samorządu terytorialnego ubiegające się o udzielenie dotacji na utworzenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „ Senior +”.

W ramach Modułu 1 – z 5 ofert, które zostały złożone w ramach Programu 2 oferty zostały rozpatrzone pozytywnie: Gmina Przecław, Gmina Leżajsk, natomiast 3 oferty zostały odrzucone z powodu błędów formalnych, tj., Gmina Ustrzyki Dolne, Gmina Sanok i Gmina Radymno.

ŹRÓDŁO: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Facebook Comments

ZOSTAW ODPOWIEDŹ