Promesa na drogi w Falejówce i Sanoczku

W dniu 24 lipca 2018 roku samorządowcy z województwa podkarpackiego odebrali promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na powyższe zadanie przeznaczył kwotę prawie 41 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie przywrócona bądź przebudowana – uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych – infrastruktura komunalna.

Gmina Sanok w 2018 roku otrzymała dofinansowanie na realizację zadań pn.:

  • Przebudowa drogi „na Kolonie” w miejscowości Falejówka,
  • Przebudowa drogi „poza Wieś” w miejscowości Sanoczek.

Wysokość dotacji wynosić będzie 240 tys. zł, jest to 80% wartości całego zadania.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017.

W uroczystości wręczenia promes, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wzięli udział poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Piotr Najda oraz przedstawiciele samorządów z całego Podkarpacia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 93 promesy na realizację 195 zadań,
w tym 81 promes dla gmin oraz 12 promes dla powiatów.

źródło informacji: Gmina Sanok